ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СМИСЪЛА НА БОЛЕСТТА


Георгиева, Златинка (2015) ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СМИСЪЛА НА БОЛЕСТТА Първа студентска научна конференция на тема „Психичното здраве-съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест” организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет


 Всяка диагноза предизвиква страхове по отношение на предстоящи функционални загуби, дискомфорт и отделяне от близките. В доклада се разглеждат съвременни възгледи за болестта и симптома, които конструират и определят индивидуалната нагласа за отчитане на психологическите сигнали и емоционалния дистрес, появил се в боледуващия или в обкръжението му.
  Доклад
 болест, симптом, болен, вътрешна картина на болестта.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Под печат
  15835
 Златинка Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/