ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СОЦИАЛНО ПСИХИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯ ПАЦИЕНТ


Георгиева, Златинка (2014) ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СОЦИАЛНО ПСИХИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯ ПАЦИЕНТ Сборник с доклади от международна конференция „20 години специалност „Психология”– пътуване към себе си”. Рек. Колегия Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“ В.Т., 2014г. ISBN 978-954-524 COBISS.BG-ID 1279489764


 В доклада се разглежда широкият спектър от емоции, който изпитва онкологично болния пациент, простиращи се до шок, изолация, страх, депресия и т. н. Прилагайки своята емоционална интелигентност болния спомага за психическата адаптация към диагнозата и за разрешаването на редица изпитания появили се в хода на лечението.
  Доклад
 емоции, емоционална интелигентност, психическата адаптация, онкологично болен пациент.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  15834
 Златинка Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/