Дейността по избор – звено на педагогическия процес


Христова-Коцева, Рени (1997) Дейността по избор – звено на педагогическия процес Предучилищно възпитание, 1997, 5-6, с. 17-20, ISSN 0204-7004


 Върху основата на постановката за същността на дейността по избор, като звено на педагогическия процес, се разкриват най-типичните й характеристики като форма за изява на детската инициативност и самостоятелност, като начин за педагогическо общуване и за диагностика на личностните качества на децата и подготовката им за училище.
  Статия
 Дейност по избор, педагогически процес
 Издадено
  1583
 Рени Христова-Коцева

1. Петрова, К. Интерактивни технологии за приобщаване на 5-7 – годишните деца към националните традиции. В: Международна университетска научна конференция „50 години Великотърновски университет”, 2013.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/