История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253.


Радева, Живка (2003) История на Великотърновската народна библиотека (1889-1945). // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на ХХ век : Сб. статии. – С., 2003, с. 250-253. София


 
  Статия
 Велико Търново, краезнание, Народна библиотека "П. Р. Славейков".


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15807
 Живка Радева

2. Иванова, Калина. 125 години Народна библиотека „Петко Рачев Славейков” : Библиография. – В. Търново, 2015, с. 38-39.

1. Иванова, Калина. История и съвременност на Великотърновската народна библиотека „П. Р. Славейков”. – В. Търново, 2012, с. 86, 281.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/