Българските портали и електронната търговия


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2007) Българските портали и електронната търговия Юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи стъпки”, 25-27.05.2007 г., 477-483


 -
  Доклад
 -


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15801
 Юлиана Дошкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/