Самостоятелността на 5–6-годишните в дейността по избор


Христова-Коцева, Рени (1994) Самостоятелността на 5–6-годишните в дейността по избор Предучилищно възпитание, 1994, 4, с. 34-37, ISSN 0204-7004


 Представят се данни от експериментално проучване за проявата на самостоятелност в дейността по избор и ролята на педагога при възпитаване на изследваното качеството.
  Статия
 самостоятелност , дейността по избор
 Издадено
  1580
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/