Въпроси за минимален брой точки в мрежа при поставени условия за точките върху свързващите отсечки


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Въпроси за минимален брой точки в мрежа при поставени условия за точките върху свързващите отсечки Научно-приложна конференция “Математика, Информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 65-68


 Problems about a minimum number of lattice points, when the conditions for the points on the connecting segments are given: In this report are raised problems, concerning a minimum number of lattice points, among which there always exist at least a given number of couples of them, so that the connecting segment of each couple of points, contains a given number of points from the lattice too. The work examines lattices in the plane and generally in the n-dimensional space and in particular on the numerical axis, where the lattice points correspond to the whole numbers.
  Доклад
 lattice points; conditions of minimality


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  15799
 Юлиана Дошкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/