Трудности пред електронния бизнес в Европа


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Трудности пред електронния бизнес в Европа Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, 7 юни 2004, 300-306


 -
  Доклад
 -


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15796
 Юлиана Дошкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/