Теория на езиците за програмиране


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Теория на езиците за програмиране издателство “Фабер”


 Учебникът е предназначен за студенти от специалностите "Информатика" и "Компютърни наки", които изучават дисциплините "Автомати и теория на езиците", "Семантика" и "Формални езици и граматики".
  Учебник / Учебно помагало
 езици за програмиране, семантика, автомати, формални езици, формални граматики


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15795
 Юлиана Дошкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/