Български предания и легенди, гатанки, пословици и благословии / Състав., предг. и прилож.


Анчев-Калоянов, Анчо (2000) Български предания и легенди, гатанки, пословици и благословии / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. Слово


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  15792
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/