Характерни особености на дейността по избор на 5–7-годишните деца


Христова-Коцева, Рени (1994) Характерни особености на дейността по избор на 5–7-годишните деца Педагогически алманах, Велико Търново, 1994, 1-2, с. 184-191, Print ISBN 1310-385X


 Теоретично се изясняват специфичните особености на особености на дейността по избор, като начин на организация на живота на 5–7-годишното дете в детската градина. Обосноват се възможностите, които предоставя дейността по избор за детско творчество.
  Статия
 дейност по избор , детско творчество
 Издадено
  1579
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/