Пирамидален модел на Гражданска информационна система


Калчев, Стефан (2000) Пирамидален модел на Гражданска информационна система CompSysTech’2000 – Bulgarian Computer Science Conference, Sofia, Bulgaria, 22-23 June 2000.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15784
 Стефан Калчев

2. Петков Ал., Бизнес Информационни технологии, http://fbm.uni-ruse.bg/d/bit/, 2013.

1. Игнатовска Г., А. Петков, Еволюция на ERP системите, II Международна научна конференция „Е-управление”, ТУ София, с. 131-136, 2010.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/