Метод за разработка на разширен информационен модел


Калчев, Стефан (2013) Метод за разработка на разширен информационен модел сп. „Компютърни науки и технологии”, Варна, ISSN 1312-335, год. XI, бр. 1/2013.


 Значението на подходящ модел на данни и неговото управление е добре известно на IT общността. Тази статия има за цел да представи методика за използването на Разширен Информационен Модел (Extended Information Model, EIM), разработен от автора и включва: - Кратко описание на модела; - Речник на използваните термини; - Дейности по реализацията на модела.
  Статия
 архитектура на предприятия, архитектура на данните, моделиране на данни, , EIM, eTOM, SID, PER model


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15776
 Стефан Калчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/