Дисертационен труд на тема „Особености на френските сравнителни конструкции и проблеми на превода им на български език“.


Петрова, Маринела (2014) Дисертационен труд на тема „Особености на френските сравнителни конструкции и проблеми на превода им на български език“.


 
  Дисертация
 Фразеология, сравнителни конструкции, превод.


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  15772
 Маринела Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/