Самостоятелността и любознателността – качества в личностната характеристика на детето от предучилищна възраст


Христова-Коцева, Рени (2001) Самостоятелността и любознателността – качества в личностната характеристика на детето от предучилищна възраст Трудове на ВТУ ”Св. св Кирил и Методий”, Педагогически факултет, В. Търново, том 4, книга 4, 1992, УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2001, с. 45-76.ISSN 0204 - 6369


  В изследването самостоятелността и любознателността се разглеждат със взаимосвързаните с тях активност и любопитство; изясняват се специфичните психологически особености на предучилищната възраст като един от сензитивните периоди за възпитаването на тези качества, както и педагогическите условия за тяхното формиране.
  Студия
 Самостоятелност, любознателност, активност, любопотство
 Издадено
  1577
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/