Гръцко житие на св. Иван Рилски от ХІХ век в ръкописната сбирка на Светогорския манастир Ватопед. // Търновска книжовна школа. Т. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1999, с. 485-496.


Тютюнджиев, Иван (1999) Гръцко житие на св. Иван Рилски от ХІХ век в ръкописната сбирка на Светогорския манастир Ватопед. // Търновска книжовна школа. Т. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1999, с. 485-496. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  15737
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/