Казашки военни акции по Българското Черноморие през първата половина на XVII в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. – Т. 3. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994, с. 113-116.


Тютюнджиев, Иван (1994) Казашки военни акции по Българското Черноморие през първата половина на XVII в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. – Т. 3. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994, с. 113-116. В. Търново


 
  Статия
 
 
  15728
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/