Събития от историята на Търновското царство и живота на царското семейство на Иван-Александър, отразени в Българската анонимна хроника от ХV век. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на проф. Веселин Бешевлиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993, с. 111-116.


Тютюнджиев, Иван (1993) Събития от историята на Търновското царство и живота на царското семейство на Иван-Александър, отразени в Българската анонимна хроника от ХV век. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на проф. Веселин Бешевлиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993, с. 111-116. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  15726
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/