Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV – XV в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. Т. 1. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 70-81.


Тютюнджиев, Иван (1992) Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV – XV в. // Българите в Северното Причерноморие : Изследв. и мат. Т. 1. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 70-81. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  15724
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/