За етапите на османското завоевание на българската държава (1370 – 1397). // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII век : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 57-67. (в съавт. с Пл. Павлов)


Тютюнджиев, Иван (1992) За етапите на османското завоевание на българската държава (1370 – 1397). // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII век : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 57-67. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  15722
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/