Българската анонимна хроника от ХV век за началото на османското завоевание в Европа. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII в. : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 104-112.


Тютюнджиев, Иван (1992) Българската анонимна хроника от ХV век за началото на османското завоевание в Европа. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV – ХVIII в. : Междунар. науч. конф., В. Търново, 20 – 22 май 1987 г. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 1992, с. 104-112. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  15720
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/