За историческата стойност на Българската хроника от ХV век. // Старобългаристика, 1989, № 2, с. 71-86. (в съавт. с К. Кабакчиев)


Тютюнджиев, Иван (1989) За историческата стойност на Българската хроника от ХV век. // Старобългаристика, 1989, № 2, с. 71-86. (в съавт. с К. Кабакчиев)


 
  Статия
 
 Издадено
  15719
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/