Падането на България под османска власт. (Проблеми на периодизацията). // Военноист. сб., 1988, № 4, с. 3-15. (в съавт. с Пл. Павлов)


Тютюнджиев, Иван (1988) Падането на България под османска власт. (Проблеми на периодизацията). // Военноист. сб., 1988, № 4, с. 3-15. (в съавт. с Пл. Павлов)


 
  Статия
 
 Издадено
  15718
 Иван Тютюнджиев

1. Данчева- Василева А., История на Средновековна София IV-XIV в, С. 2017. Цит.: Падането на България под османска власт. (Проблеми на периодизацията). // Военноист. сб., 1988

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/