Българската хроника от ХV в. и Хрониката на влашкия монах Михаил Мокса (1620 г.). // Ист. прегл., 1987, № 4, с. 68-77.


Тютюнджиев, Иван (1987) Българската хроника от ХV в. и Хрониката на влашкия монах Михаил Мокса (1620 г.). // Ист. прегл., 1987, № 4, с. 68-77.


 
  Статия
 
 Издадено
  15717
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/