Сведения за Асеневци във влашките, сръбските и руски летописи. // Векове, 1986, № 4, с. 15-22.


Тютюнджиев, Иван (1986) Сведения за Асеневци във влашките, сръбските и руски летописи. // Векове, 1986, № 4, с. 15-22.


 
  Статия
 
 Издадено
  15716
 Иван Тютюнджиев

1. Маринов, Кирил. Търново като свещен град през късното средновековие. // Търновска книжовна школа. Т. 10. Търновската държава на духа. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 701, бел. 12. Цит.: Тютюнджиев, Ив. Сведения за Асеневци във влашките, сръбските и руски летописи. // Векове, 1986, № 4, с. 15-22.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/