Чужди извори за ролята на средновековната столица Търновград в международните отношения. // Велико Търново в историческата съдба на българския народ : Сб. материали в помощ на лекторите / Отг. ред. Атанас Попов. – В. Търново : Окръжен съвет на дружество "Георги Кирков" ; Окръжен съвет за култура, 1985, с. 48-60. (в съавт. с Пл. Павлов)


Тютюнджиев, Иван (1985) Чужди извори за ролята на средновековната столица Търновград в международните отношения. // Велико Търново в историческата съдба на българския народ : Сб. материали в помощ на лекторите / Отг. ред. Атанас Попов. – В. Търново : Окръжен съвет на дружество "Георги Кирков" ; Окръжен съвет за култура, 1985, с. 48-60. (в съавт. с Пл. Павлов) В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  15715
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/