Бележки върху Българската анонимна хроника от ХV век. // Векове, 1985, № 3, с. 24-28.


Тютюнджиев, Иван (1985) Бележки върху Българската анонимна хроника от ХV век. // Векове, 1985, № 3, с. 24-28.


 
  Статия
 
 Издадено
  15713
 Иван Тютюнджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/