3D технологиите като електронен образователен ресурс


Радоева, Росица (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет “Математика и информатика”


 В тази статия е направен анализ на 3D технологиите като електронен образователен ресурс. Разгледани са специфични характеристики и приложения на 3D модели за симулация и визуализация и технологиите за стереоскопична визуализация. Систематизирани са изискванията към техническото обезпечаване при използване на 3D технологиите.
  Доклад
 електронни обрзователни ресурси, 3D технологии, симулация, стереоскопична визуализация


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15709
 Росица Радоева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/