Модел на интерактивна стереоскопична система от камери


Радоева, Росица (2014) Модел на интерактивна стереоскопична система от камери International scientific conference "E-government in the regions: Problems and Prospects", Belovo - Russia


 Целта на разработката е да се създаде интерактивна стереоскопична система за визуализация на тримерни модели. Нуждата от разработка на такъв тип система за визуализация произлиза от това, че при рендериране на изображенията се получава загуба на дълбочина в образа, което в дадени ситуации се явява недостатък. Това може да бъде преодоляно чрез стереоскопична визуализация.
  Доклад
 стереоскопия, 3D, визуализация


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15707
 Росица Радоева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/