Triangle Dissections and Addition Chains


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2016) Triangle Dissections and Addition Chains Utilitas Math. 101 (2016), 179-188


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика Математика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15696
 Юлиана Дошкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/