Рецензия на монография "Превенция и лечение на хазартна зависимост сред лишените от свобода, изтърпяващи ефективни наказания в затвора в град Варна", РЕАЛИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ „ОВЛАДЕЙ СТРАСТТА, ИЗЛЕКУВАЙ ДУШАТА СИ


Чавдарова, Велислава (2016) Рецензия на монография "Превенция и лечение на хазартна зависимост сред лишените от свобода, изтърпяващи ефективни наказания в затвора в град Варна", РЕАЛИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ „ОВЛАДЕЙ СТРАСТТА, ИЗЛЕКУВАЙ ДУШАТА СИ РЕАЛИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ „ОВЛАДЕЙ СТРАСТТА, ИЗЛЕКУВАЙ ДУШАТА СИ“


 
  Рецензия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15693
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/