Рецензия на монография "Социално-психологичен тренинг:теория, методика, практика",Издателство "Фабер", Велико Търново ISBN 978-619-00-0078-5


Чавдарова, Велислава (2014) Рецензия на монография "Социално-психологичен тренинг:теория, методика, практика",Издателство "Фабер", Велико Търново ISBN 978-619-00-0078-5 Издателство "Фабер", Велико Търново ISBN 978-619-00-0078-5


 
  Рецензия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15692
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/