Рецензия на портфолио "Професионално ориентиране за шести клас", Издателство "Бит и техника", гр. Варна ISBN 978-954-9412-49-9 .


Чавдарова, Велислава (2014) Рецензия на портфолио "Професионално ориентиране за шести клас", Издателство "Бит и техника", гр. Варна ISBN 978-954-9412-49-9 . Издателство "Бит и техника", гр. Варна ISBN 978-954-9412-49-9.


 
  Рецензия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  15689
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/