Църковната живопис в село Арбанаси от ХVІ-ХVІІІ в. – свидетелство за българо-румънските отношения през периода.


Попова, Елена (2016) Църковната живопис в село Арбанаси от ХVІ-ХVІІІ в. – свидетелство за българо-румънските отношения през периода. презентация на семинара Българо-румънски културни взаимоотношения XV-XX век, ИИИзк., БАН, 12.05.16.


 
  Доклад
 
 Непубликувано
  15680
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/