Литургични текстове на светците, изписани в църквата „Св. Димитър” в Арбанаси.


Попова, Елена (2016) Литургични текстове на светците, изписани в църквата „Св. Димитър” в Арбанаси. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 3, 2016, 22-31. ISSN 0032-9371


 
  Статия
 
 Издадено
  15678
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/