Надпревара с времето.


Попова, Елена (2013) Надпревара с времето. Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 3, 2013, с. 59-61, ISSN 0032-9371


 Рецензия за: КОРПУС НА СТЕНОПИСИТЕ ОТ VІІ ВЕК В БЪЛГАРИЯ. Авт. Колектив. Институт за изследване на изкуствата – БАН. С., ISBN 978-954-8594-38-7
  Рецензия
 
 Издадено
  15677
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/