Царибродският кръст „Св. Троица”.


Попова, Елена (2014) Царибродският кръст „Св. Троица”. Манолова-Николова, Надя, Пенка Желева Шекерджиева. Исторически изследвания за Средна Западна България XV-XIX век. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с. 331-343. ISBN 978-954-07-3746-1


 
  Студия
 
 Издадено
  15676
 Елена Попова

1. Събев, Пламен. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII-XIX век, Великотърновска митрополия. В. Търново, Фабер, 2017 , с. 50, бел. 32

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/