Образите на св. 40 мъченици в арбанашките църкви от XVII век.


Попова, Елена (2015) Образите на св. 40 мъченици в арбанашките църкви от XVII век. Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения 2015. Институт за изследване на изкуствата, БАН, с. 213-224. ISBN 978-954-8594-55-4


 
  Статия
 
 Издадено
  15675
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/