Търновската чудотворна икона – текстове и версии.


Попова, Елена (2012) Търновската чудотворна икона – текстове и версии. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Том 1. БАН, Институт за литература. Издателски център «Боян Пенев». с. 42-55. ISBN 978-954-8712-77-4


 
  Студия
 
 Издадено
  15673
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/