Еснафи и светци. Светците-покровители на занаятите през Възраждането.


Попова, Елена (2012) Еснафи и светци. Светците-покровители на занаятите през Възраждането. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. ISBN 978-954-524-906-8.


 
  Монография
 
 Издадено
  15672
 Елена Попова

11. Jулиjана Марковић. Новооткривена дела Јована Иконописца у околини Лесковца. – Проблеми на изкуството 1, 2020, с. 45 бел.1

10. Гергова, Иванка. Образите на св. Трифон в православното изкуство по българските земи. Функционална характеристика. – Проблеми на изкуството, 1, 2019, с. 34 бел. 23, с. 35 бел. 33, 34, 35, с. 36 бел. 44

7. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена»,с. 211

8. Захариев, Симеон. Иконостасът в храм „Св. пророк Илия” в Свищов. Дисертация. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, с. 17, бел. 70; с. 67, бел. 225, 226, 228, 229, с. 101, б. 294, с. 119

9. Зебић, Тијана. Престоне иконе иконостаса Саборне цркве у Пироту. – СТУДИЈЕ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ БАЛКАНА, књига I, Зографски kругови. Београд 2018, ISBN 978-86-6427-113-41, с. 49 бел. 17, с. 62

6. Събев, Пламен. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII-XIX век, Великотърновска митрополия. В. Търново, Фабер, 2017 , с. 50, бел. 32

4. Гергова, Иванка. Църквата „Рождество Богородично” в Берковица. С., с. 100, бел. 127, с. 124 бел. 54, 55, с. 90 бел. 15, с. 91 бел. 17, 19, с. 100 бел. 128. ISBN 978–954–8594–62–2

5. Трифонова, Александра. Гръцки надписи от църквата „Св. Параскева” („Св. Петка Стара”, „Живоносен източник”) в Пловдив. В: Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 3, с. 56, бел. 3

3. Гергова, Иванка. Небесни покровители на професии в Самоковско. - В: Име и святост. Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 13, С., с. 330

1. Генова, Елена. Второто поколение зографи от самоковската живописна школа. “Омофор”, С., с. 211, бел. 72

2. Гергова, Иванка. Чудесата на Пресвета Богородица в културата на българското възраждане. “Омофор”, С., 2012, с. 200 (с. 173), бел. 218; с. 200 (с. 173), бел. 221; с. 200 (с. 173, 175), бел. 223

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/