Фолклорна съкровищница. Пушевските традиции - някога и сега.


Петкова-Марчевска, Славка (2015) Фолклорна съкровищница. Пушевските традиции - някога и сега. Велико Търново, ISBN 978-954-350-216-5


 Предговор и музикална редакция на сбирка народни песни.
  Част от книга / Глава от книга
 Народни песни, народни празници, група за изворен фолклор.
 Издадено
  15663
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/