Движение за дидактично художество - утопия или бъдещето на училището


Теофилова, Марина (2018) Движение за дидактично художество - утопия или бъдещето на училището Сп. Визуални изследвания, Брой 1/2017. УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, с. 45-51 ISSN 2535-101Х COBISS.BG-ID 1285463268


 В началото на ХХ в. се влага напълно ново съдържание в утвърдените през епохата на Просвещението понятия: дете, възпитание, образование, училище, творчество. Новите процеси в изкуството, новите теории, свързани с детската психология, с развитието и произхода на детската изобразителната дейност и най-вече с интересът към детската рисунка, намират своето отражение в отношението към мястото на изкуството в училище и значението му за нравственото и психично израстване на детето. В този период популярност добиват редица изследвания, посветени на детското творчество. Интересът към детската рисунка не се ограничава само в изучаването на детското творчество, а се насочва към въпроси, свързани с произхода и психофизиологичните основи на изобразителната дейност и творческия процес като феномен.
  Статия
 дете, възпитание, образование, училище, творчество


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15659
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/