Един урок по експериментална скулптура


Теофилова, Марина (2016) Един урок по експериментална скулптура Сборник доклади от Майски четения на СУБ, клон В.Търново


 Какво може да съхрани в детето жив импулса за творчество и интереса му към всички форми на израз, от които зависи израстването му като естетически зряла и духовна личност? Какво може да се направи, за да се задържи нуждата от общуване с и чрез изкуството през всички етапи, съпътстващи развитието на човека? Отговорът, разбира се, не трябва да се търси само в рамките на училището, на кабинета по изобразително изкуство, не дори само в институциите на изкуството или в границите на семейната среда, а преди всичко в съзвучието и съгласуването на техните действия и отношение към проблема за възпитанието чрез и в изкуство. Този доклад не представлява научна новост, не е педагогически експеримент и още по-малко утвърдена практика в преподаването на изобразително изкуство в училище. Това е урок, който се просто се случи и с това отвори вратата на класната стая за безброй много въпроси…
  Статия
 творчество, интерес, обучение, училище, изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Под печат
  15658
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/