Рисунки в междучасие


Теофилова, Марина (2017) Рисунки в междучасие Сборник доклади Международна научна конференция „От сетивното към визуалното“ II, „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО”, организирана от Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 20 – 21 ноември 2015 г. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново, 2017. стр. 234-244 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15657
 Марина Теофилова

1. МОЙНОВА, М. Детски послания в рисунки. Екслибрис студио.2019. с. 32; ISBN 978-619-90391-8-2 COBISS.BG-ID 1288698340

2. МОЙНОВА, М. Детски послания в рисунки. Екслибрис студио.2019. с. 59; ISBN 978-619-90391-8-2 COBISS.BG-ID 1288698340

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/