За цвета и изобразяването на формата и пространството в детската рисунка


Теофилова, Марина (2013) За цвета и изобразяването на формата и пространството в детската рисунка Сб. III Международна конференция „Balkancolor- 2013“, 2013. с.259-268 ISSN 1313-4884 COBISS.BG-ID 1125010148


 Специфичната деформация на действителността в детската рисунка се дължи не на преднамерено търсен ефект или условна изобразителна система, а от степента на формиране на техните зрителни представи, които до 10-12 годишна възраст все още не са напълно завършени. Съзнанието на детето не е обременено, то е в състояние да възприема непредубедено цветови и пространствени стойности и взаимоотношения на обектите, които нямат същото значение и съдържание за възрастния човек. Така колкото и да желае това, един възрастен не е в състояние да се постави в същата психична ситуация, в която детето създава своята рисунка. Ето защо на нас, като възрастни изследователи, предприели пътуване назад в онтогенезиса, ни остава само да вярваме, че можем да разберем повече за света на детето, надничайки в неговата рисунка и в обяснението, че рисувайки детето се опитва да опознае света в светлината и цветовете на своите чувства.
  Статия
 цвят, образ, детска рисунка, развитие


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15651
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/