Изисквания към възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст.


Теофилова, Марина (2008) Изисквания към възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст. Актуални проблеми на обучението по изобразително изкуство. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2008


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Под печат
  15647
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/