Достъпност на художествения образ при възприемане на графични произведения в 11-12-годишна възраст


Теофилова, Марина (2005) Достъпност на художествения образ при възприемане на графични произведения в 11-12-годишна възраст Педагогически алманах, бр. 1-2/2003, УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2005. с.143-155 ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1166919652


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15645
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/