Дисертационен труд на тема:"Формиране на умения за работа в екип у учениците от ІІІ"


Кръстева, Антония (2002) Дисертационен труд на тема:"Формиране на умения за работа в екип у учениците от ІІІ" дисертационен труд


 Експериментално изследване в трите основни етапа (констартиращ, формиращ и контролен експеривмент)за формиране на екипни умения у учениците от началното училище.
  Дисертация
 обучение, екип, екипни умения
 Издадено
  1564
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/