Съответствие на фигурата на търговския представител [според Търговския закон] с правото на Европейската общност


Кацарски, Александър (2003) Съответствие на фигурата на търговския представител [според Търговския закон] с правото на Европейската общност сп. Съвременно право, №3, стр.7-12.


 
  Статия
 
 Издадено
  15630
 Александър Кацарски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/