Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, презентации (Internet Explorer, Power Point)(М.Тодорова, М. Гълъбов)


Тодоров, Георги (2001) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, презентации (Internet Explorer, Power Point)(М.Тодорова, М. Гълъбов) Издателство “Фабер”


 
  
 
 
  1563
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/